İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli Eğitim Acil Durumlara Hazırlık Risk Analizi

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?

 

Rehber: İş sağlığı ve güvenliği ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

 

Risk Değerlendirmesi : Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak. Alınması gereken önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak.

Sağlık Gözetimi : Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

Eğitim, Bilgilendirme, Kayıt : Zorunlu ve işin gereği olan iş güvenliği eğitimlerini planlamak ve uygulamak. Sahada gerekli görülen ilave eğitimleri uygulamak.

İlgili Bölümler ile İş Birliği : Planlanan faliyetlerin bölüm sorumlularıyla beraber takip etmek. Görev yetki sorumlulukları belirlemek.

 

 

facebook.com/umitosgb

 

twitter.com/umitosgb

 

youtube.com/umitosgb

 

Email: info@umitosgb.com

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2018 Ümit OSGB